•  

   

   

  Familieopstellingen

 • WAT EEN FAMILIE?

  Ja, inderdaad… wat een familie! Hoezeer we ook graag ‘onszelf’ willen zijn, toch zijn wij allemaal niet zonder onze familie. Of anders gezegd, wij zijn door onze familie.

  We worden gevormd door ons familiesysteem en dit geldt ook voor de mensen die hun biologische ouders nauwelijks tot niet gekend hebben!

   

  Spanningen, ervaringen, gebeurtenissen en trauma's die een rol hebben gespeeld in jouw, vaak vroege, jeugd en familiegeschiedenis, hebben je gevormd (mentaal en fysiek). Soms weet je wat er gespeeld heeft, soms ook niet. Of je het je bewust bent of niet dat doet er niet zoveel toe, maar dat ze van invloed zijn en zijn geweest is zeker.

   

  Impactvolle levensgebeurtenissen, zoals een scheiding, een overlijden of ander verlies, miskramen, abortussen, (seksueel en psychisch) misbruik, uitsluiting door bijv. seksuele geaardheid, gepest zijn of discriminatie en allerlei andere gebeurtenissen in je leven of in het leven van jouw familie hebben effect op je. Als deze gebeurtenissen niet goed verwerkt zijn, kan dit op een gegeven moment leiden tot onverklaarbare gevoelens van onbehagen, stress, onverklaarbare fysieke klachten tot aan depressiviteit, angsten, chronische vermoeidheid, relatieproblemen, etc. Zelfs als deze gebeurtenissen niet direct in jouw eigen leven zijn gebeurt, maar bijvoorbeeld in het leven van jouw ouders, of zelfs grootouders, kan dit nog effect hebben. Het zit namelijk in jouw systeem, zelfs tot op cel-niveau, opgeslagen.

   

  Met een opstelling kom je in contact met dit on(der)bewuste. Je raakt hierbij een laag die je zal helpen om gebeurtenissen, onderliggende emoties te verwerken of een plek te geven in jouw leven nu. Bij deze stukken kom je meestal niet in ‘praat’ sessies, simpelweg omdat je je er niet van bewust bent. Het verklaart vaak wel waarom je zo overspoeld kunt worden door een emotie, stress of angst bij sommige gebeurtenissen, door bepaalde woorden, mensen, etc. Een opstelling kan je laten zien, waarom je zo van je stuk raakt, waarom je steeds in bepaalde patronen blijft vervallen, waarom je bepaalde fysieke en/of mentale klachten hebt.

  Daarnaast is het een methode waarmee je moeilijke periodes in je leven kunt afsluiten, wat weer ruimte geeft om in vrijheid verder te leven.

   

  De methode is aanvullend in te zetten bij psychotherapie, (cognitieve) gedragstherapie en trauma verwerkingstechnieken. De methodes en technieken die wij hanteren zijn volgens de leer van de grondlegger van familieopstellingen Bert Hellinger en psycholoog Franz Ruppert.

 • OPSTELLINGEN

  Wat zijn dat eigenlijk en hoe werkt het?

  In een opstellingen ga je op zoek naar de verborgen dynamieken in relaties tussen jou en de mensen om je heen, maar ook tussen jou en je omgeving, je lichaam of bijvoorbeeld je werk. Is er een belemmering op het gebied van de liefde of het geluk en vraag je je af waardoor dit komt? Waarom gaat een bepaalde fysieke klacht maar niet over of lukt het toch niet met die baan? In een opstelling kunnen dingen aan het licht komen die als onderstroom je leven beïnvloeden, zonder dat je je daarvan bewust bent. Het is een methode om de diepere interne werkelijkheid zichtbaar te maken, te doorvoelen, te verwerken.

 • VERLOOP OPSTELLING

  Als je een case wil behandelen tijdens een opstelling, zal de begeleider eerst een inleidend gesprek met je hebben en samen met jou onderzoeken wat je hulpvraag is. Er wordt gevraagd naar je huidige leefomstandigheden en ook naar je gezin van herkomst. Zo maken we een genogram. Samen bespreken we daarna welke opstellingsvorm het beste past bij jouw hulpvraag.

   

  In een opstelling wordt gebruikgemaakt van zogeheten representerend waarnemen. Dit betekent dat een andere persoon tijdelijk een bepaalde positie inneemt voor iets of iemand uit jouw leven of omgeving. Deze persoon kan ook staan voor jouw verlangen. Datgene waar je zo graag naartoe wil groeien of een angst of een belemmering waar je echt graag vanaf wil. De representant kent de inhoud van jouw verhaal meestal niet en is een soort 'stand-in'.

   

  Binnen een opstelling wordt zichtbaar en voelbaar wat er op een dieper on(der)bewust niveau bij jou gaande is en jouw doen en laten stuurt en beïnvloedt. Een opstelling gebeurt in een groep waarbij gewerkt wordt vanuit onvoorwaardelijke acceptatie van alles wat er is en wat zich op dat moment aandient. Het lichaamsbewustzijn wordt gestuurd vanuit het hart en in verbinding met elkaar ontstaat een zogeheten ‘wetend veld’. Zo komen vanuit het onderbewuste antwoorden die je met het hoofd niet kunt verzinnen.

   

  SOORTEN OPSTELLINGEN

  Familie Opstelling (vraagstukken met betrekking tot familie gebeurtenissen, (familie) relaties)

  Opstelling van het verlangen (persoonlijk verlangen m.b.t. eigen leven, ontwikkeling kwesties)

  Trauma Opstelling (verwerking van zwaar lot, zoals scheiding, vroeg overlijden, vroegkinderlijke trauma's en traumatische gebeurtenissen in de familielijn)

  Symptoom Opstelling (langdurige fysieke klachten en ziektes)

  Organisatie Opstelling (werkgerelateerde vraagstukken, stagnatie werkprocessen en bedrijfsontwikkeling)

 • EVEN VOORSTELLEN

  Ontmoet de therapeuten

  broken image

  Jantien de Bruin

  Toegepast Psycholoog, Systeem Therapeut, Trauma Therapeut

  In mijn dagelijks leven werk ik als therapeut in mijn praktijk Met Jantien, praktijk voor persoonlijke ontwikkeling, relaties en samengestelde gezinnen.

   

  Bij Wat Een Familie, kan ik mijn passie voor systemische verhoudingen helemaal kwijt. Het feit dat wij zijn door ons verleden of het familieverleden is voor mij zo'n logisch speelveld. Ik vind het iedere keer weer fascinerend hoe deze verhoudingen zich openbaren tijdens opstellingen en de waardevolle resultaten die dit hebben in je leven als (familie)systemen zich weer herstellen.

 • CONTACT